Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

På Verdens Astmadag ønsker vi å rette oppmerksomheten mot de mange astmatikere som lever med daglige astmasymptomer. Som behandler spiller du en viktig rolle for disse pasientene ved å sørge for at de med optimal behandling oppnår full astmakontroll.

Selvtest for astmatikere kan sees her

145-2023-MARK