Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en arvelig genetisk sykdom som involverer en mutasjon i CF-genet som forårsaker endringer i et protein kalt CFTR. Dette proteinet finnes i alle kroppens organer og regulerer transporten av natriumklorid og vann gjennom cellemembraner. Sykdommen rammer hovedsakelig lungene og bukspyttkjertelen. I lungene blir sekretet tykt og klissete, noe som skaper et ideelt miljø for bakterier som Pseudomonas aeruginosa og fører til at pasienten lettere rammes av tilbakevendende infeksjoner og betennelser. Dette kan igjen forårsake alvorlige tilstander som lungebetennelse. Over tid kan den kroniske betennelsen skade lungevevet og svekke luftveisfunksjonen, som er den vanligste dødsårsaken hos disse pasientene. En infeksjon kan gi mange ulike symptomer som varierer fra person til person og fra gang til gang: langvarig hoste, pustevansker, slimoppspyting, nedsatt utholdenhet ved fysisk aktivitet, dårlig matlyst, generell ubehag og feber.

Legemidler
Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon.

Quinsair® INHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning: 1 ml inneh.: Levofloksacinhemihydrat tilsv. levofloksacin 100 mg, magnesiumkloridheksahydrat, vann til injeksjonsvæsker. Hver ampulle inneh. 240 mg levofloksacin.
Bronchitol®INHALASJONSPULVER, harde kapsler 40 mg: Hver kapsel inneh.: Mannitol 40 mg (gjennomsnittlig distribuert dose 32,2 mg).
Bramitob® INHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning i endosebeholdere 300 mg/4 ml: Hver endosebeholder inneh.: Tobramycin 300 mg, natriumklorid, svovelsyre, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

289-2022-MARK