Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Huske

Bruk av antibiotika bør begrenses og hensyn til offisielle retningslinjer om riktig bruk av antibakterielle midler ska tas

Det har skjedd mye i behandlingen av personer med CF de siste årene, og det er ikke alltid lett å navigere i dette nye landskapet. Professor Carsten Schwarz, sjef for CF Center i Potsdam, Tyskland, forteller i tre filmer om sine tanker rundt behandling av personer med CF.

Carsten Schwarz understreker viktigheten av å behandle kroniske Pesudomonas aeruginosa-infeksjoner:

”I think we still see a relevant number of patients that are infected with chronic Pseudomonas aeruginosa and we should not accept it because we know that Pseudomonas will cause lung damage, maybe not that strong as years before because we can prevent damage a little bit with our new modulator therapy that we can use now (…) so that’s really changing a lot in CF. But if patients are still colonized with Pseudomonas I think we still need to offer our patients a good therapy.«

The changing face of chronic infections in CF

Vi har fortsatt pasienter som opplever nedgang i FEV1, samt en betydelig andel pasienter med kronisk Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner. I filmen ”The changing face of chronic infections in CF” kan du lære mer om epidemiologi, Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner og lungeskader, at definisjonen av CF-eksaserbasjoner bør oppdateres, samt en gjennomgang av ulike behandlingsalternativer.

How to treat chronic infections

I denne 10 minutter lange filmen «How to treat chronic infections, management of chronic pulmonary infections» forteller professor Carsten Schwarz hvordan man kan håndtere kroniske lungeinfeksjoner hos personer med CF, med fokus på kroniske Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner, og hvilke behandlingsalternativer som er tilgjengelig.

The new management of ageing, well controlled, persons with CF

I November 2023 arrangerte Chiesi et CF Academy med temaet ”The new management of ageing, well controlled, persons with CF” med professor Carsten Schwarz som foreleser. Forelesningen ble holdt ved CF-senteret på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge og ble strømmet til CF-sentre over hele Norden. Dersom du ikke kunne delta på forelesningen i november, har du nå en mulighet til å se hele forelesningen!

7690-13.05.2024