Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Langtidsvirkende muskarinreseptor antagonist (LAMA) er vel kjent for sin bronkodilaterende effekt. De siste årene har en rekke pre-kliniske studier vist at LAMA også kan virke anti-inflammatorisk ved astma. Ingvild Bjellmo Johnsen har bakgrunn fra molekylær inflammasjonsforskning ved NTNU og går i dette webinaret igjennom noe av evidensen bak den potensielle tilleggseffekten LAMA kan ha på inflammasjon.

Foredragsholder: PhD Ingvild Bjellmo Johnsen,  Medical advisor Chiesi

418-2022-MARK