Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Her presenteres resultater fra PAR-prosjektet. Målet med studien var å evaluere bruk, klinisk nytte, barrierer, kunnskap og tolkning av OS (oscillometri) i klinisk praksis.

Elisabeth Edvardsen, respirasjons- og arbeidsfysiolog (Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssjukhus)
372-2023-MARK