Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei


Tilgang til nettsiden

Med mindre annet er oppgitt, er alt innhold på nettstedet (chiesipro.no) beskyttet, når det gjelder bruk, total og delvis reproduksjon og distribusjon av den eksklusive immaterielle eiendommen rettighetene, patentene, varemerkene, opphavsretten til Chiesi eller tredjeparter som referert til på nettstedet. Nettstedets bruker har ingen rett til økonomisk kompensasjon angående innholdet på nettsiden som tilhører Chiesi og tredjeparter, og heller ikke angående varemerker, patenter, teknologier, produkter, prosesser eller andre immaterielle og industrielle rettigheter. Brukeren forplikter seg til å holde Chiesi skadesløs mot alle klager, erstatningskrav, ansvar, rettslige prosesser som følge av brudd på tredjeparts rettigheter som (men ikke begrenset til) opphavsrett, varemerker, patenter, immaterielle og industrielle rettigheter, urettferdig konkurranse og ærekrenkelse.

Ansvarsbegrensning

Chiesi har utarbeidet informasjonen på denne nettsiden etter beste evne og med den ytterste profesjonelle forsiktighet, men påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter, inkonsekvenser, ufullstendigheter på denne nettsiden. Informasjonen på nettstedet (chiesipro.no) og på tredjeparts nettsteder som er koblet til det, er kun for informasjonsformål og gjør ikke erstatte liksom det forholdet som allerede eksisterer mellom privatpersoner og hhv. lege Informasjon må derfor diskuteres med legen. Chiesi forbeholder seg retten til å endre denne nettsiden når som helst uten varsel. Verken Chiesi eller noe annet tredjepartsselskap som kan være involvert i opprettelsen, produksjonen eller publiseringen av denne nettsiden og alle andre som er knyttet til den, kan på noen måte holdes ansvarlig for direkte eller tilfeldige skader som oppstår som et resultat (direkte eller indirekte). ) av tilgang, bruk eller unnlatelse av å bruke nettstedet og andre som er knyttet til det, eller for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i innholdet.

Markedsføring

Informasjonen på denne nettsiden publiseres ikke for markedsføringsformål, og utgjør heller ikke et tilbud eller oppfordring om å foreskrive, kjøpe, levere, markedsføre eller andre transaksjoner som kan involvere Chiesi-merket.

Materialer fra tredjeparter

Denne nettsiden kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Chiesi fraskriver seg alt ansvar for informasjonen om tredjepartskilder og bruken av den.

Endringer i vilkårene for bruk

Chiesi kan endre vilkårene for bruk uten spesiell varsel ved å legge ut en oppdatert versjon av disse vilkårene og forskriftene på denne nettsiden. Du er ansvarlig for regelmessig å gjennomgå bruksvilkårene, og i tilfeller der du bruker nettstedet etter at endringene er publisert, skal din fortsatte bruk anses som aksept av endringene.