Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Sammendrag fra NLC 6-7. juni 2024

Reisen bildet!

«Reis og lær», som man sier i Tyskland. Alle opplevelser, møter og alt man ser på reisen gir inntrykk og lærer deg noe nytt. Dette kunne ikke være mer sant enn for vår reise til den nordiske lungekongressen 2024 i Helsinki!

Flere av oss fikk nye opplevelser med finske jordbær, og andre fikk testet lungene sine i en av Helsinkis mange karaokebarer. Fremfor alt har det medisinske teamet i Chiesi Nordics lært mye av foredragene og sesjonene vi deltok på under kongressen.

Vi er glade for å dele med dere hva vi har lært i en kongressrapport som har KOLS i fokus!

Nordic medical team ved Barbara Fuchs


Her er sammendrag fra presentasjoner på den nordiske lungekonferansen. Artiklene er på engelsk, men oppsummert på norsk nedenfor.

Hva har utviklingen av biologiske legemidler lært oss om KOLS så langt?

Med de første biologiske legemidlene til behandling av alvorlig KOLS som antagelig er nær godkjenning, står vi på kanten av en ny æra. Som med alvorlig astma, har utviklingen av biologiske legemidler mot KOLS lært oss noe viktig om sykdomsmekanismer og fenotyper ved sykdommen. Hvordan ser personen med KOLS ut, som kan ha positiv effekt av behandling med biologiske legemidler?

Les mer

Helseeffekter av e-sigaretter og effekt ved røykeslutt

Selv om e-sigaretter er regnet som mindre skadelig en tobakksrøyking, er ikke bruk av e-sigaretter uten helserisiko. De langsiktige konsekvensene for helsen er ikke kjent, men virkning på kort sikt inkluderer risiko for kardiovaskulære sykdommer og skader på cellenivå. Det er mer sannsynlig at bruk av e-sigaretter øker antall nikotinavhengige personer i verden enn å redusere antallet.

Les mer

Nordic lung congress
dricka kaffe i solen

Den menneskelige faktoren – fra kunnskap om egen sykdom til behov hos personer som lever med KOLS

Hvilke udekkede behov og utfordringer har mennesker som lever med KOLS, hvilken innvirkning har diagnosen KOLS hatt på dem, hva synes de om behandlingen de får og til slutt: hva ville de ønsket seg om de kunne trylle? Teamet bak HOPE-studien hadde som mål å gjennomføre semistrukturerte intervjuer med personer fra åtte europeiske land, inkludert Danmark og Sverige, for å finne ut dette.

Les mer

Kardiovaskulær risiko for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Forekomst av kardiovaskulær sykdom er betraktelig høyere hos personer med KOLS og gir også en signifikant risiko for fremtidige sykehusinnleggelser hos KOLS-pasienter. På den annen side øker risikoen for kardiovaskulære hendelser betraktelig ved KOLS-forverringer. Sammenhengen mellom kardiovaskulær sykdom og KOLS gjør at pasienten trenger en helhetlig behandling fremfor separat behandling av sykdommene sine.

Les mer

Flere artikler

ID 8723-25.06.2024