Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Kardiologi – iskemisk hjertesykdom.

Iskemisk hjertesykdom er en vanlig sykdom i de nordiske landene1. Sykdommen fører til utilstrekkelig blodtilførsel til hjertet, med påfølgende hjertekrampe. Tilstanden kan ytre seg i både stabile og akutte sykdomstilstander. Sykdommen kan behandles på flere måter – alt fra tradisjonell legemiddelbehandling til teknikker som åpen kirurgi og kateterbasert teknikk i form av PCI (Percutaneous Coronary Intervention). Denne teknikken kalles på folkemunne for ballongutvidelse av koronarkar.

Den kateterbaserte teknikken er blitt stadig mer utbredt. De siste årene har det skjedd en rask metodeutvikling på området når det gjelder instrumenter, implantater, prosedyrer og legemidler. Teknikken brukes både ved planlagte og akutte inngrep, for eksempel i forbindelse med akutt hjerteinfarkt.

Den kateterbaserte teknikken har mange fordeler, men er også forbundet med visse komplikasjoner. De fleste pasienter som gjennomgår PCI-inngrep, får behandling med stent. Stenten er konstruert som et tynt metallrør som stabiliserer blodkaret slik at blodgjennomstrømmingen kan gjenopprettes. Til tross for de ovennevnte forbedringene er det fare for proppdannelse i anlagt stent, såkalt stenttrombose. Effektiv blodplatehemmende behandling reduserer risikoen for denne komplikasjonen til et minimum.

Legemidler
Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon.

Kengrexal® PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Kangrelortetranatrium tilsv. kangrelor 50 mg, mannitol, sorbitol, natriumhydroksid (for pH-justering). Etter rekonstituering til konsentrat: 10 mg/ml. Etter fortynning: 200 µg/ml.

Referens

  1. Holtermann Ariansen, Inger Kristine et al. Cardiovascular disease in Norway. Public Health Report. NIPH – Norwegian Institute of Public Health(2020)
289-2022-MARK