Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Vårt formål er å aktivt bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Når tradisjonelle selskaper prioriterer fortjeneste til aksjonærer, tilstreber vi også å møte interessene til hele samfunnet.


På denne måten skaper vi shared value.

Et konkret eksempel er Chiesis mål om å bli CO2– nøytrale senest i 2035. Vårt arbeid med å minimere utslipp fra inhalatorer til behandling ved astma og KOLS gjør individuelt tilpasset behandling fortsatt mulig.

5146-10.11.2023