Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Brian Lipworth (University of Dundee, Skottland) er en internasjonalt ledende ekspert med over 30 års erfaring innen klinisk allergologi og lungemedisin, med spesielt fokus på luftveissykdommer. Han var nylig invitert som foredragsholder på det årlige møtet i Dansk Lungemedicinsk Selskab som fant sted i Odense 24. november 2023. Der snakket han om hvordan vi kan måle sykdom i små luftveier hos personer med astma ved hjelp av oscillometri som et supplement til spirometri. Etter foredraget fikk vi muligheten til å stille han 3 raske spørsmål om oscillometri. Hør hva han hadde å si her: 


Chiesi AIRForum – oppsummering
Publisert: 11 jun 2024

Chiesi AIRForum – oppsummering

Sykehusene sin rolle i behandling av personer med KOLS og viktigheten av å øke helsekompetansen hos disse personene. Kunnskapsutveksling kan øke helsepersonellet sitt faglige nivå. Derfor har vi arrangert Chiesi … Les mer

Les mer
6680-15.01.2024