Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

En video om den viktige utviklingen i nyfødtmedisin i Norden gjennom de siste 30 år. Resuscitation with room air, Surfactant, CPAP, INSURE, Antenatal steroids and Family centred care.

Les mer Neonatologi

461-2022-MARK