Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei
Chiesi AIRForum - oppsummering Astma KOLS

Sykehusene sin rolle i behandling av personer med KOLS og viktigheten av å øke helsekompetansen hos disse personene.

Kunnskapsutveksling kan øke helsepersonellet sitt faglige nivå. Derfor har vi arrangert Chiesi AIRForum for å samle sykepleiere og annet helsepersonell, slik at vi sammen kan dele erfaring, som kan øke kvaliteten på behandlingen vi gir til personer med bl.a. KOLS.

Det ble under kveldsmøtet delt praksis rundt noen av sykehusene sin rolle i behandling av personer med KOLS. Ahus tilbyr en mer helhetlig behandling gjennom ambulerende team, Lungeteamet, hvor sykepleiere besøker personen hjemme. I tillegg tilbyr Lovisenberg Rehabilitering omfattende rehabiliteringsopphold med tverrfaglige team inkluderende bl.a. sykepleiere, leger, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. Fokuset var på viktigheten av tidlig intervensjon og kontinuerlig oppfølging for å redusere sykehusinnleggelser og forbedre livskvaliteten hos personer med KOLS.

For å tilby best mulig behandling til disse personene, ble det understreket at god helsekompetanse blant helsepersonell er avgjørende for å øke helsekompetansen hos personer med KOLS. Dette for at de best mulig kan finne, forstå, vurdere og bruke sin helsekompetanse til å mestre hverdagen og øke livskvaliteten.

Chiesi AIRForum var en vellykket arena for kunnskapsutveksling og nettverksbygging mellom sykepleiere og helsepersonell fra forskjellige sykehus og lungeklinikker i Oslo og Akershus. Fokuset på ambulerende hjemmeteam, helhetlig rehabilitering og forbedring av helsekompetanse ble trukket frem som viktige elementer for å bedre pasientomsorgen og fremtidens helsevesen.


8568-11.06.2024