Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Brukervilkår

Tilgang til nettsiden

Med mindre annet er oppgitt, er alt innhold på nettstedet (www.chiesi.no) beskyttet når det gjelder bruk, total og delvis reproduksjon og distribusjon av de eksklusive immaterielle rettighetene, patentene, varemerkene og opphavsrettighetene som tilhører Chiesi eller tredjeparter som det refereres til på nettstedet. Brukere av nettstedet har ingen rett til økonomisk kompensasjon for innholdet på nettstedet som tilhører Chiesi og tredjeparter, og det samme gjelder for varemerker, patenter, teknologier, produkter, prosesser eller andre immaterielle og industrielle rettigheter. Brukeren forplikter seg til å holde Chiesi skadesløs med hensyn til alle klager, erstatningskrav, ansvar eller rettslige prosesser som følge av brudd på tredjeparts rettigheter som (men ikke begrenset til) opphavsrett, varemerker, patenter, immaterielle og industrielle eierskap, urettferdig konkurranse og ærekrenkelser.

Ansvarsbegrensning

Chiesi har utarbeidet informasjonen på denne nettsiden etter beste evne og med profesjonell omtanke, men tar ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter, inkonsekvenser eller ufullstendigheter på nettsiden. Informasjonen på nettsiden (www.chiesi.no), og på tredjeparts nettsider som lenker til den, er kun til informasjonsformål og erstatter på ingen måte forholdet som allerede eksisterer mellom privatperson og lege. Informasjon må derfor diskuteres med legen. Chiesi forbeholder seg retten til å endre denne siden når som helst, og uten forvarsel. Verken Chiesi eller noe annet tredjepartsselskap som kan være involvert i opprettelsen, utviklingen eller publiseringen av denne nettsiden, og alle andre som er knyttet til den, kan på noen måte holdes ansvarlig for direkte eller utilsiktede skader som oppstår (direkte eller indirekte) fra tilgang, bruk eller unnlatelse av å bruke nettstedet og andre som er lenket til det, eller for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i innholdet.

Markedsføring

Informasjonen på denne nettsiden publiseres ikke for markedsføringsformål og utgjør heller ikke et tilbud eller oppfordring om å foreskrive, kjøpe, levere, markedsføre eller noen andre transaksjoner som kan involvere varemerket Chiesi.

Materiale fra tredjeparter

Denne nettsiden kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Chiesi fraskriver seg alt ansvar for informasjonen fra tredjepartskilder samt bruken av denne.

Endringer i brukervilkårene

Chiesi kan endre brukervilkårene uten at dette varsles, ved å publisere en oppdatert versjon av våre brukervilkår og bestemmelser på denne siden. Du er selv ansvarlig for å granske brukervilkårene regelmessig, og i tilfeller der du bruker nettstedet etter at endringene er publisert, anses din fortsatte bruk å være en godkjenning av endringene.

372-2021-MARK, dec 2021