Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Pasientenes helse er alltid vårt hovedfokus

Pasientsikkerhet og effekt ligger alltid til grunn når legen og pasienten skal velge den best egnede inhalasjonsbehandlingen.1, 2 Det er veldig viktig å sikre pasientenes helse, og det innebærer en rekke terapeutiske valg3.

Utslipp pga. pMDI-er: < 0,1 %1

av det totale utslippet av drivhusgasser, der mesteparten er knyttet til overforbruk av korttidsvirkende beta-agonister (SABA)4*.

Hvordan fremme god adferd?

Riktig behandlede, stabile pasienter er mindre ressurskrevende og har en lavere totalinnvirkning på miljøet enn dårligere kontrollerte pasienter5. Her er forslag til hvordan du kan ha en stor positiv innvirkning på miljøet.

Lær pasientene effektiv selvbehandling og riktig bruk av inhalatoren6
Identifiser og reduser overforbruk av SABA6*
Lær pasientene ansvarlig avfallshåndtering6

*SABA=kortverkande beta agonist

Vårt engasjement for bære- kraftig innovasjon

Chiesi vil ta i bruk en ny generasjon drivgass (HFA 152a) som i liten grad bidrar til global oppvarming, og 2025 vil vi lansere doseinhalatorer (pMDI-er) som gir minimalt karbonavtrykk7.

For pasienter med stabil sykdom

Siden pasienter ikke bør bytte mellom de ulike inhalatorene, er vi forpliktet til å fortsette å levere både DPI-er og pMDI-er.6, 10

For pasienter med stabil sykdom er det avgjørende å fortsette med samme type inhalator, unntatt når kliniske årsaker tilsier noe annet.1, 3

Referanser

 1. Panigone S., Sandri F. and Nicolini G. An environmentally sustainable, patient-centred solution for asthma and COPD. ONdrugDELIVERY, 2020 Issue 106
 2. Usmani. Choosing the right inhaler for your asthma or COPD patient. Therapeutics and Clinical Risk Management 2019, Vol. 15, 461-472.
 3. IPAC White Paper. A Multi-Stakeholder Approach to Minimizing the Environmental Impact of Inhaled Therapies and Improving Patient Care. Respiratory Drug Delivery 2021. (https://f1856665-a297-420b-a480-7c0957181470. filesusr.com/ugd/495d79_7bc9b2fc52c74cda8b380dc85b82e541.pdf)
 4. Wilkinson AJK et al. An assessment of short-acting b2-agonist (SABA) use and subsequent greenhouse gas (GHG) emissions in five European countries and the consequence of their potential overuse for asthma in the UK. Thorax 2020 10.1136/thorax-2020-BTSabstracts.32
 5. ERS position statement on asthma and environment 2021 (https://www.ersnet.org/news-and-features/news/ ers-publishes-position-statement-asthma-environment/)
 6. Keeley D., Scullion J. and Usmani O. Minimising the environmental impact of inhaled therapies: problems with policy on low carbon inhalers. ERS Respiratory Journal. 2020 doi.org/ 10.1183/13993003.00048-2020
 7. Chiesi Carbon Minimal Inhaler project announcement (https://www.chiesi.com/en/chiesi-outlines-350- million-investment-and-announces-first-carbon-minimal-pressurised-metered-dose-inhaler-pmdi-for- asthma-and-copd)
 8. Panigone et al., Environmental impact of inhalers for respiratory diseases: decreasing the carbon footprint while preserving patient- tailored treatment BMJ Open Respiratory Research.
  2020 7:e000571. doi:10.1136/bmjresp-2020-000571
 9. H. Jeswani, S. Corr, A. Azapagic. Reducing carbon footprints of metered dose inhalers. 2017 (https://www.zephex.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/inh_20171201_0036.pdf)
 10. Kaplan A. and Price D. Matching inhaler devices with patients: the role of the primary care physician. Canadian Respiratory Journal, Vol. 2018, Article ID 9473051.

202-2022-MARK