Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Langtidsvirkende muskarinreseptor antagonist (LAMA) er vel kjent for sin bronkodilaterende effekt. De siste årene har en rekke pre-kliniske studier vist at LAMA også kan virke anti-inflammatorisk ved astma. Ingvild Bjellmo Johnsen har bakgrunn fra molekylær inflammasjonsforskning ved NTNU og går i dette webinaret igjennom noe av evidensen bak den potensielle tilleggseffekten LAMA kan ha på inflammasjon.

Foredragsholder: PhD Ingvild Bjellmo Johnsen,  Medical advisor Chiesi

418-2022-MARK