Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Foredragsholder: Birgit Hauger, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), klinisk spesialist i spesialsykepleie og Høgskolelektor.‌


Om Webinaret:

Birgit Hauger vil ta opp noen av disse utfordringene pasienter som har KOLS kan oppleve ved å ha en slik diagnose når det kommer til sex og samliv. Informasjon om råd og tips dere leger kan formidle videre i møte med disse pasientene. Webinaret er kun for leger.

317-2023-MARK