Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Birgit Hauger vil ta opp noen av disse utfordringene pasienter som har KOLS kan oppleve ved å ha en slik diagnose når det kommer til sex og samliv. Informasjon om råd og tips dere leger kan formidle videre i møte med disse pasientene. Det er selvfølgelig mulighet for å stille spørsmål underveis i chatten. Webinaret er kun for leger.

Program
Velkommen ved Sissel Tangen
Kols og seksualitet ved Birgit Hauger
Spørsmål til Birgit Hauger

Les mer – Norsk Helseportal

469-2022-MARK