Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Frykten for og ubehaget ved å bli andpusten kan gjøre at pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) avstår fra å anstrenge seg. Råd fra deg om at fysisk trening reduserer risikoen for tidlig død, minsker andpustenhet og forbedrer livskvaliteten, kan hjelpe flere til å komme i gang med å trene.

464-2022-MARK