Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Frykten for og ubehaget ved å bli andpusten kan gjøre at pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) avstår fra å anstrenge seg. Råd fra deg om at fysisk trening reduserer risikoen for tidlig død, minsker andpustenhet og forbedrer livskvaliteten, kan hjelpe flere til å komme i gang med å trene.1

Ettersom det ennå ikke finnes en helbredende behandling mot KOLS, er det overordnede målet med behandlingen å redusere symptomene, forbedre livskvaliteten, hindre forverring samt å forbedre den fysiske prestasjonsevnen.1 For den som har KOLS og fremdeles røyker, er røykestopp det viktigeste enkelstående tiltaket som bør kompletteres med anbefaling om fysisk trening, noe som har vist seg å ha positiv effekt på flere symptomer og dessuten livskvaliteten ved KOLS.1

Ref. 1. Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling, Helsedirektoratet, 2008.


Slik motiverer du KOLS-pasientene til å begynne å trene

Pek på fordelene, og begynn i liten skala! Selv om lungefunksjonen hos en KOLS-pasient aldri kan normaliseres, kan helsen og livskvaliteten forbedres med riktig type trening.


Trening – et spørsmål om liv og død ved KOLS

Det er andre årsaker til KOLS enn røyking. Spesielt når du møter unge ikke-røykere som har KOLS, er det viktig å spørre hva de jobber med. Medisinsk behandling vil ikke hjelpe dem tilstrekkelig hvis arbeidsmiljøet forverrer sykdommen.


Trening bremser KOLS

Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) har dyspné, dårligere fysisk arbeidsevne og redusert livskvalitet. Trening og fysisk aktivitet kan minske symptomene og bremse KOLS.

464-2022-MARK