Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Tren et spørsmål om liv og død ved KOLS

Informer pasienten om at de gjennom trening kan øke fysisk kapasitet, redusere dyspné, angst, depresjon og risiko for tidlig død. Det er også viktig å tilby støtte og hjelp på et nivå som tar utgangspunkt i pasientens forutsetninger.

Ridelærer, snekker, syerske og kols?

Studier viser at rundt 15 prosent av all kols skyldes gass, støv og røyk i arbeidslivet. Ingen vet med sikkerhet hvilke nivåer, stoffer og miljøer som er skadelige og bidrar til KOLS.1,2 Spør alltid KOLS-pasienter om de har vært utsatt for gass, støv eller røyk. Dette er noen eksempler på yrker hvor risikoen for kols er forhøyet: bønder, brannmenn, tekstilarbeidere, gruvearbeidere, sveisere, steinarbeidere, gruvearbeidere og bygningsarbeidere.

Knuste profesjonelle drømmer

Det er mye som står på spill når en ung person får diagnosen KOLS. Du må kanskje bytte jobb eller karriere. Det er viktig å individuelt tilpasse informasjonen slik at den lander godt hos mottaker og fører til endring. Mange har investert stort i utdanning, studielån og karriere. Å bli fortalt at arbeidsmiljøet kan være skadelig når du liker jobben din kan sette hele livet på hodet.

Hvis arbeidet er skadelig, gi ærlig tilbakemelding

Vær tydelig på at du vil pasienten vel, hjelp vedkommende til å se mulighetene i yrkeslivet. Gi gjerne konkrete råd og diskuter alternativer. Det kan være mulig å løse arbeidsmiljøet på den aktuelle arbeidsplassen, eller det kan være mulig å endre retning eller avdeling. Ved mistanke om at jobben har bidratt til kols, bør pasienten få informasjon om muligheten for å melde det som en arbeidsskade.

Uavhengig av årsaken til KOLS – trening er viktig

Fysisk trening er mest fordelaktig hvis den starter på et tidlig stadium av sykdommen. Men frykten og ubehaget ved å være kortpustet kan få deg til å avstå fra å anstrenge deg. Det er viktig at personer med KOLS blir informert om at fysisk trening reduserer risikoen for tidlig død, reduserer kortpustethet og forbedrer livskvaliteten. Din kunnskap og informasjon er viktig fordi du kan veilede pasientene slik at de søker og får hjelp hos fysioterapeut ved behov.


1. Läkartidningen. 2015;112:DR9Z
2. Thoren K, Brisman J L:äkartidningen nr 8 2007 volym 104, 3656-58.
3. Emtner M, Wadell K, Läkartidningen.se 2017-01-26
4. Puhan M, Scharplatz M, Troosters T, et al. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive
pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(1):CD005305.

Det er mange gode grunner til å trene, kols er den beste

Informasjon om fordelene med trening ved KOLS og tips for å starte trening.

464-2022-MARK