Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Trening kan bremse KOLS


Det krever kunnskap, erfaring og magefølelse for å lykkes med å inspirere dem til å slutte å røyke, trene og spise godt, men det er mye å hente. Fysisk aktivitet fører til bedring av livskvalitet, dyspné, kondisjon og styrke, og reduserer også risikoen for tidlig død.2 Bestill plakaten med tydelige illustrasjoner av lungene.


1. Finn riktig treningsdose

Trening med høyere intensitet gir bedre effekt, men etterlevelsen av for intens trening avtar.3 Start på et lavt nivå og øk gradvis. Gi tips om trening og sett et klart mål som pasienten skal kunne gjennomføre til neste gang dere ses.


2. Advarsel om vekttap

Å sjekke vekten gjør det ofte enkelt å oppdage vekttap i tide. Mat er viktig ved kols fordi pasientene har et økt ernæringsbehov som mange pasienter ikke er klar over. Noen trenger å legge til ekstra snacks for å få nok energi.


3. Flere møter blir bedre

En kartlegging av kols viser at mange pasienter tar antikolinergika i flere år uten å ha kontakt med helsevesenet. Bedre oppfølging og flere gjenbesøk fører til bedre sykdomskontroll og kostnadsbesparelser. Behandling for alvorlige eksacerbasjoner koster i gjennomsnitt 30 000 SEK, og det er vanskelig å anslå hvor mange behandlingstilfeller som kan forebygges med et ekstra legebesøk. Et legebesøk koster cirka 1000 SEK.
1. https://www.hjart-lung.se/globalassets/riksforbundet-dokument/opinion/hjartlung-kol-enkat-2016—sammanstallning.pdf
2. Läkartidningen. 2017;114:D6PC
3. FYSS-kapitel KOL 2016-11-22
4. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-1-36.pdf


Bestill plakat, lunger

Bestill en anatomisk plakat med illustrasjon av lunger, luftveier og alveoler.

464-2022-MARK