Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei
 • Trimbow Nexthaler Pulver demo inhalator
  Legge til Fjerne
 • Inuxair_demoinhalator
  Inuxair Nexthaler demo
  Legge til Fjerne
 • Trimbow spray demo inhalator
  Legge til Fjerne
 • Inuxair spray demo
  Legge til Fjerne
 • Trimbow Inuxair NEXThaler munnstykke Chiesi
  Trimbow/Inuxair NEXThaler munnstykke
  Legge til Fjerne
 • Inuxair/Trimbow-spray munnstykke
  Legge til Fjerne
 • Plakat med treningsråd ved KOLS A3
  Legge til Fjerne
 • Lunge- og treningsinformasjon ved KOLS for sykemottaket A3
  Legge til Fjerne
 • Treningsdagbok ved KOLS, for pasient A4
  Legge til Fjerne
 • Lungeplakat A4 laminert
  Legge til Fjerne
 • Lungeplakat
  Legge til Fjerne
 • aerochamber Instruksjonsark
  Instruksjon for rengjøring og bruk av AeroChamber, 20 sider.
  Legge til Fjerne
 • chiesi maskstorleksguide
  Maskestørrelsesguide for Aerochamber
  Legge til Fjerne
 • Display for Trimbow NEXThaler, Trimbow spray, Inuxair NEXThaler, Inuxair spray (resp133no)
  Legge til Fjerne

Kontaktinformasjonen Din