Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Det er nå 21 år siden GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) initierte en egen dag for å øke bevisstheten, dele kunnskap og gi rom for diskusjon om hvordan vi kan redusere både lidelse og kostnader som følge av KOLS (Kronisk Obstruktiv Lungesykdom).

Omtrent hver tiende person mellom 30-79 år globalt har KOLS1, men bare en brøkdel av disse har fått en diagnose. Feildiagnostisering forekommer også2. Medvirkende årsaker til både underdiagnostisering og feildiagnostisering er sannsynligvis at spirometri ikke brukes i den utstrekning som er nødvendig, og at man mangler ensartede diagnosekriterier.

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mange som ikke blir diagnostiser og estimater varierer globalt fra 10-95%.3 I en nylig publikasjon i tidsskriftet Respiratory Medicine, der man undersøkte et utvalg fra to pågående store epidemiologiske studieprogrammer i Sverige, hadde kun 16,4% av dem som oppfylte diagnosekriteriene for KOLS fått en diagnose. De med udiagnostisert KOLS hadde røkt mindre (færre pakkeår) enn de med diagnose, og 30% hadde aldri røkt. Sammenlignet med gruppen uten sykdom, søkte de med udiagnostisert KOLS oftere helsehjelp, akutthjelp og ble oftere innlagt på sykehus med luftveissymptomer. Når det gjelder helsehjelp, måtte denne gruppen søke hjelp like ofte som de med kjent diagnose, dette tyder på at sykdommen er klinisk relevant. 4

En diagnose gir også muligheten til å gi pasientene tilgang til verktøy og behandling som kan bidra til å opprettholde livskvaliteten, redusere sykdomsbyrden og redusere helsekostnader. Alle vinner på det. Dette viser også at Verdens KOLS-dag fortsatt er nødvendig. 

Vi fortsetter vårt arbeid med å bevisstgjøring av denne pasientgruppen og ønsker å gjøre det vi kan for å forbedre mulighetene for de som lever med KOLS – ikke bare på KOLS-dagen, men hver eneste dag.

Du vil kanskje også lese

Referenser

  1. Adeloye D. Song P. Zhu Y. Campbell H. Sheikh A. Rudan I. et al. Global, regional, and national prevalence of, and risk factors for, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 2019: a systematic review and modelling analysis. Lancet Respir. Med. 2022; 10: 447-458
  2. T. Ho, R.P. Cusack, N. Chaudhary, I. Satia, O.P. Kurmi, Under- and over-diagnosis of COPD: a global perspective, Breathe 15 (1) (2019) 24–35.
  3. Sator L. Horner A. Studnicka M. Lamprecht B. Kaiser B. McBurnie M.A. et al. Overdiagnosis of COPD in subjects with unobstructed spirometry: a BOLD analysis.Chest. 2019; 156: 277-288.DOI: 10.1016/j.chest.2019.01.015
  4. Axelsson M, Backman H, Nwaru BI, et al. Underdiagnosis and misclassification of COPD in Sweden – A Nordic Epilung study. Respir Med. 2023;217:107347. doi:10.1016/j.rmed.2023.107347
5084-01.11.2023