Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Hvordan ser den nye behandlingstrappen ut, og hvorfor har man endret anbefalingene?

I denne modulen forteller Birger N. Lærum, Lungelege, PhD, Assisterende direktør ved Voss sykehus om GINA – de nye internasjonale retningslinjene for diagnose og behandling av astma.

Med utgangspunkt i sykdommens bakgrunn og dagens behandlingssituasjon, går vi gjennom trinnene i den nye behandlingstrappen og betydningen av kontrollbasert astmahåndtering.

 

Registrer deg her

 

Les mer om de øvrige modulene i OBS-opplæringen

486-2022-MARK