Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Er KOLS det samme som en dødsdom? Får man automatisk KOLS hvis man har astma?

I dag vet vi at røyking er den vanligste årsaken til at en person utvikler KOLS, men hva er de andre aksepterte faktaene angående prognose, behandling og komorbiditet?

Med veiledning fra Birger N. Lærum, Lungelege, PhD, Assisterende direktør ved Voss sjukehus, slår vi denne modulen hull på vanlige myter og bekrefter de viktigste sannhetene om KOLS.

Meld dere på her

 

Les mer om de øvrige modulene i OBS-opplæringen

486-2022-MARK